Inhoud cursusdag 1

Vanuit een sociaalpedagogisch perspectief•

  • Welke relationele verbindingen krijg je mee te maken in de bak?
  • Wanneer moet en wanneer mag een kind galopperen?
  • En wat heeft te maken met het ontwikkelen van zelfvertrouwen?
  • Ouders langs de kant van de rijbaan of liever niet?
  • Het lukt een kind maar niet om uit te voeren wat jij zegt. Wat doe je
  • Na een valpartij wil een kind echt niet meer op de pony. En nu? 

Deze vragen kunnen het instructeurs heel lastig maken. Want het heeft weinig met het paardrijden zelf te maken, maar alles met de begeleiding van kinderen. Als je worstelt met dit soort vragen, dan is deze cursusdag echt iets voor jou. Jouw praktijk komt aanbod. Leren van elkaar, theoretische achtergronden en handige tips staan centraal.
Een cursusdag waarbij de pedagogische theorie wordt benaderd vanuit praktijksituaties die herkenbaar zijn voor iedereen die te maken heeft met kinderen en paarden. Naast theoretische informatie, krijg je gelegenheid om eigen ervaringen in te brengen zodat de dagelijkse praktijk steeds aan de oppervlakte blijft. Achtergrondinformatie en bruikbare tips zullen elkaar voortdurend afwisselen zodat er een dynamische en leerzame dag van wordt gemaakt.

Kinderen leren paardrijden, sociaalpedagogisch perspectief, cursusdag 1, Barbara Wielders, KNHS

Inhoud cursusdag 2

Een bak vol kinderen

Deze cursusdag is praktisch van aard. Instructeurs/deelnemers gaan met elkaar aan de slag over de lesinhoud. We duiken in de (on)mogelijkheden van kinderen en pony’s met betrekking tot concentratie, motorische- en cognitieve vaardigheden en verschillende leeftijden. Afhankelijk van de groep en de behoefte, kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen.
• Hoe deel je kinderen in; op leeftijd of niveau?
• Wat doe je wel en juist nog niet met verschillende leeftijdsgroepen?
• Welke (motorische en cognitieve) vaardigheden passen bij welke leeftijd?
• Beginners, gevorderden en ervaren ruiters bij kinderen…hoe kijk je hiernaar?
• Verhouding inspanning en ontspanning bij kinderen tijdens de les.
• Spelvormen.
• Lesvoorbereiding/indeling qua concentratie bij kinderen (verschillende niveaus).
• Lesontwerp en doelen

Daar geven we vervolgens een praktische invulling aan door lesideeën te ontwerpen en uit te werken. Oefeningen, spelletjes en andere waardevolle kennis wordt gedeeld met elkaar. Daarnaast gaan we ook aan de slag met praktijksituaties van de deelnemers; ‘Wat als het anders loopt?’. Met behulp van verschillende werkvormen krijgt de cursist inzicht in complexe praktijksituaties en wordt op eigen gedrag en handelen gereflecteerd.

Kinderen leren paardrijden, Een bak vol kinderen, sociaalpedagogisch perspectief, cursusdag 2, Barbara Wielders, KNHS

Inhoud cursusdag 3

Lesgeven aan tieners

De adolescentie staat bekend als roerige overgangsfase van kind naar volwassene. In geen enkele periode van het leven gebeurt in een relatief korte periode zoveel op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Instructeurs die paardrijles geven aan tieners kunnen daarom ook de handen vol hebben aan deze leeftijdsgroep. Inhoudelijke kennis over deze fase is de basis voor een goede begeleiding.
• Welke veranderingen zijn bepalend voor de ontwikkeling als ruiter?
• Hoe kun je rekening houden in de (groeps)les met deze (ingrijpende) veranderingen?
• Op welke manier kun je aandacht besteden aan impulsbeheersing en zelfinzicht tijdens het paardrijden?
• Wat zijn executieve functies en hoe krijg je daarmee te maken in de les?
• Wat kun je doen om tieners positief en gemotiveerd te houden zodat ze blijven paardrijden?
• Wat zijn je persoonlijke competenties die onmisbaar zijn voor het begeleiden van adolescenten?

Deze vragen zijn leidend voor deze officiële KNHS-nascholing voor instructeurs die zich willen verdiepen in de theoretische achtergrond van de adolescent. Je wordt meegenomen in de theorie en leert deze te koppelen aan praktijkervaringen. Je leert begrip te ontwikkelen voor, en in te spelen op, de veranderingsprocessen zodat er wordt voorzien in de behoefte van de tiener. Een goede (paardrij)opleiding en enthousiasme kan op deze manier hand in hand gaan.

Kinderen leren paardrijden, Lesgeven aan tieners, Een bak vol kinderen, sociaalpedagogisch perspectief, cursusdag , Barbara Wielders, KNHS